PetteriLehtonen Osaava lakimies läpinäkyvällä hinnoittelulla

Auton ostaminen yksityishenkilöltä vai autokaupasta

Perävalotakuu vai lain antama suoja autokaupassa

Monella meistä on vieläkin se virheellinen käsitys, että auton ostaminen yksityiseltä henkilöltä tarkoittaa oikeusturvan puuttumista kokonaan. Niin kutsuttu ”perävalotakuu” on varsin yleinen olettama yksityisten välisessä autokaupassa. Tosin sanoen vastuu autosta katoaa samalla, kun auton perävalot katoavat näköpiiristä.

Kauppalaki yksityishenkilöiden välisissä autokaupoissa

Asia ei ole ihan näin yksiselitteinen, koska myös yksityisten välistä kauppaa säännellään lailla. Kauppalain 4 ja 6 luvuissa säädetään varsin tarkasti tavaran virheestä sekä virheen seurauksista. Näin ollen ostajalla on mahdollisuus jopa purkaa autokauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on tämä tullut käsittää.

Tulisiko sitten yksityisten välisiä autokauppoja vältellä? Tähän on varmasti monen monta mielipidettä. Monesti yksityisten välisissä kaupoissa auton voi saada huomattavasti edullisemmin kuin autoliikkeestä ostaessa eikä kauppatilanne tai auton kunto eroa autoliikkeestä ostetusta autosta mitenkään. Se auton ostajan on kuitenkin pidettävä mielessä, että autoliikkeestä ostetun auton mukana tulee kuluttajansuojalain mukainen varsin kattava turva. En siis viittaa tässä erinäisiin takuisiin, joita autoliikkeet tuputtavat, vaan ihan jokaiseen autokauppaan kuuluvaan virhevastuuseen. Vaikka kauppalain ja kuluttajansuojalain mukaiset säädökset ovat lähes identtiset niin yksi erittäin tärkeä ero säädöksissä on. Se ero on elinkeinonharjoittajalle asetettu todistustaakka virheen synnystä. Eroa voi avata esimerkin avulla.

Henkilö A ostaa auton yksityiseltä henkilöltä ja henkilö B autoliikkeestä. Autot ovat identtiset ja molemmista autoista rikkoutuu moottori viiden kuukauden kuluttua kaupoista. Henkilön A tulee näyttää, että auton moottorin rikkoutumiseen johtanut vika on ollut moottorissa jo ennen kuin auto hänelle myytiin. Toisaalta henkilö B voi olettaa, että moottorin rikkoutumiseen johtanut vika oli autossa ennen myyntihetkeä. Ainostaan silloin, kun autoliike pystyy näyttämään, että moottorin rikkoutuminen on aiheutunut henkilö B:n omistusaikana tekemistä toimista, vapautuu autoliike virhevastuusta. Käytännössä moottorin rikkoutumiseen johtanutta syytä on usein lähes mahdotonta näyttää toteen, joten virhevastuu määräytyy lähes aina todistustaakan mukaan.

Kuluttajansuojalaki suojaa myös niissä tilanteissa, joissa autoliike on markkinoinut autoa

Välillä autokaupoilla syntyy sellainen tilanne, jossa autoliike on markkinoinut autoa ja näin ollen ostajalla on sellainen kuvitelma, että hän on ostamassa autoa liikkeestä. Kaupantekotilanteessa myyjä ilmoittaakin, että hän myy omaa autoaan, joka nyt vain sattui olemaan käytännön syistä autoliikkeen tiloissa. Tällaisia tilanteita varten kuluttajansuojalakiin on otettu säädös välittävän elinkeinonharjoittajan vastuusta. Näin ollen elinkeinonharjoittaja, joka on autoa markkinoinut, eli siis välittänyt, vastaa auton virheistä kuluttajansuojalain perusteella.

Kuluttajansuojalain esitöissä asiasta on kirjoitettu lähes kansantajuisesti:

”Sen sijaan, että elinkeinonharjoittaja hankkisi markkinoimansa tavarat omistukseensa, kauppa tehdään tällöin siten, että elinkeinonharjoittaja muodollisesti on vain välittäjän asemassa. Tämä merkitsee, että elinkeinonharjoittaja välttää kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisen pakottavan virhevastuun. Koska tavaran omistajana ja myyjänä yleensä on yksityishenkilö, on epäselvää, estävätkö kuluttajansuojalain säännökset myyjän virhevastuun rajoittamisen kauppasopimuksen ehdoissa.

Ostajan oikeusasema saattaa näin ollen muodostua heikommaksi kuin elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä. Kuluttaja ei kuitenkaan ennen kaupantekoa useinkaan ole selvillä tästä. Hän joutuu tavallisesti tekemisiin vain tavaraa markkinoivan elinkeinonharjoittajan kanssa. Se, että tämä toimii ainoastaan välittäjänä, ei välttämättä tule ilmi sen enempää elinkeinonharjoittajan yleisessä markkinoinnissa kuin konkreettisissa sopimusneuvotteluissakaan, vaan saattaa ilmetä pelkästään sopimusasiakirjoista ja -ehdoista. Vaikka kuluttaja saisikin ennen kaupantekoa tietää elinkeinonharjoittajan toimivan välittäjänä, hän ei useinkaan ole selvillä tämän seikan merkityksestä hänen oikeusasemansa kannalta.”

Yhteenveto

Kevään kolkutellessa ovia, alkaa ainakin itsellä autokuume nousta. Mistä auto siis kannattaisi hankkia? Oma vastaukseni on, että sieltä mistä sen oikean auton vaan löytää. Yksityistä myyjää ei mielestäni kannata normaalissa autokaupassa hyljeksiä. Pitää vaan pitää mielessä, että liikkeestä autoa ostettaessa lisähinta maksetaan osittain laajemmasta suojasta. Tämä tieto on tietysti myös hyvä tuoda yksityisten välisessä kaupassa esiin siinä vaiheessa, kun kauppahinnasta neuvotellaan.

Tämä kirjoitus on julkaistu 14.2.2017 Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n sivuilla

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Autokaupassa on oleellista auton perusteellinen kunnon tarkastus ennen ostoa. Tämä koskee niin liikkeen kuin yksityisenkin autoa. Tähän tarjoaa apuaan kuntotarkastuksia tekevät yritykset. Tarkastuksen hinta liikkuu yleensä sadoissa euroissa. Monissa liikkeissä myytävät autot ovat poikkeuksetta kuntotarkastettuja.

Itsekin voi ja kannattaa suorittaa silmämääräinen tarkastus. Tärkeintä on todeta mm. mahdolliset öljyvuodot. Ne voi todeta menemällä auton alle sekä konepellin alta. Koejon jälkeen mahdolliset vuodot on helpompi havaita. Myöskin auton savutus on merkki öljyn kulutuksesta ja esim. viasta männänrenkaissa.

Varsinkin vanhemmissa autoissa auton katsastus on turvallinen tae siitä, että auto on ainakin ajokunnossa. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka ostettava auto on uusi itselle niin se on aina jonkun vanha auto.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Uusi ilmiö autokaupassa ovat käytettyjen autojen liikkeiden lupaukset toimittaa ajoneuvo ostajan kotiin. Tässä pari esimerkkiä:

https://www.nettiauto.com/bmw/520/8595428
https://www.nettiauto.com/bmw/520/8511787

Minun on joskus pitänyt kirjoittaa aiheesta kokonainen pakina.

Ajatukseen "kotiin toimitetusta käytetystä autosta" sisältyy, että kaupat tehdään internetissä kauppatavaraan tutustumatta ja että liike sitten vain hoitaa auton sen uuden omistajan pihaan.

Toivottavasti kukaan kuluttaja ei ole niin naiivi, että ostaa käytetyn auton sitä koeajamatta ja tarkoin tutkimatta.

Koska ketään kuluttajaa ei voida pitää meediona, joka näkee kauppatavaran viat etäältä eikä toisaalta myöskään tekniikan asiantuntijana (autossa on useita satoja mahdollisia vikakohteita), tämä kasvattaa autoliikkeen vastuuta kauppatavaran virheettömyydestä.

Tosiasiassa viatonta käytettyä tavaraa tuskin on, joten olisi mielenkiintoista tietää, miten lakia hipoen asioissa mennään silloin, kun myyjäliikkeen kaupitteluprosessi pyrkii kiertämään ostajan oikeuden tutustua tuotteeseen ennen kaupantekoa.

---

Mitä taas tulee auton ostamiseen yksityishenkilöltä, ei ole syytä liioitella yksityishenkilön virhevastuuta irtaimen tavaran kaupassa.

Jos ajoneuvolle annettu valmistajan takuu on lopussa, olisi kohtuutonta, että yksityisen edelleenmyyjän virhevastuu ylittäisi tuotteelle valmistajan toimesta annetun takuun.

Yksityistä myyjää ei ole niin ikään aihetta pitää tekniikan asiantuntijana siten, että hänen voitaisiin edellyttää olevan vastuussa kaupiteltavan ajoneuvon kunnosta ja sitä koskevasta informaatiosta, joten ostajan mahdolliset vaatimukset vikatapauksissa sulavat pois riippumatta, kenellä todistelun taakka on.

Vaikka ostaja onnistuisikin osoittamaan, että vika on ollut käytetyssä autossa ennen sen ostoa yksityiseltä myyjältä, olisi järjen vastaista pitää yksityistä myyjää vastuullisena viasta kaupan jälkeen, sillä tämän tapainen olettamus laajentaisi yksityishenkilön vastuun pitkälle sen asiantuntemuksen ulkopuolelle, mitä kohtuudella voidaan odottaa.

Toiseksi, käytetyn tuotteen ostajan tulee myös itse ymmärtää, ettei myytävä tuote ole uusi eikä siten välttämättä viaton, ja käytetyn hankintaan liittyy aina riski, jonka vuoksi käytetty tavara myös maksaa vähemmän kuin uusi.

Tältä pohjalta pidän melko tarpeettomana korostaa yksityishenkilöiden vastuuta käytetyn auton myyjänä.

Lakiasiaintoimistojen intresseissä voi olla olla ratkoa yksityishenkilöiden välisiä kiistoja riita-asioina tai sopimusteitse. Edellä mainitsemistani syistä en näe kuitenkaan paljoa menestymisen mahdollisuuksia sellaisilla menettelyillä, jossa pettynyt yksityishenkilö uhkaa yksityistä ajoneuvon myyjäosapuolta riitelyllä käräjäsalissa ja vaihtoehdoksi tarjotaan sopimusta ja hyvityksen mahdollisuutta.

Paljon parempi olisi tehdä kauppakirjan yhteydessä yksityinen sopimus, jonka mukaan myyjäosapuoli vapautuu tuotetta koskevasta virhevastuusta.

Toimituksen poiminnat